ماژول فیبر نوری FMO-IGSC-SX15 و ماژول SFP به طور کلی یک ماژول تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال های نوری بوده که کاربردهای متعددی دارند.

ماژول فیبر نوری و ماژول SFP امروزه مهمترین کاربردی که دارند انتقال داده‌ها است؛ حال اگر شما هم تمایل دارید بدانید ماژول فیبر نوری و ماژول SFP چه کاربرد هایی دارند و با این نوع ماژول ها بیشتر آشنا شوید و حتی در مورد کاربرد آنها و مزایای استفاده از این ماژول ها اطلاعات جامع کسب کنید بهتر است در ادامه با ما همراه باشید.

ماژول SFP یکی از انواع ماژول‌ها است برای تبدیل سیگنال دیجیتال به سیگنال نوری مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع ماژول می تواند مسیر انتقال اطلاعات را از طریق فیبر نوری ده ها کیلومتر افزایش دهد با این حال در حال حاضر استفاده های زیادی دارد. به همین دلیل می توان گفت ماژول فیبر نوری و ماژول SFP جهت انتقال اطلاعات در فواصل طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و می توانند در مسافت های دور بسیار کاربردی باشند.

:Absolute Maximum Ratings
UnitsMaximumMinimumSymbolParameter
°C85-40TstStorage Temperature
V3.60VccSupply Voltage
%955RHOperating Relative Humidity
 :Operation Environment
UnitsMaxTypicalMinSymbolParameter
V3.453.33.15VccSupply Voltage
700TcOperating Case Temperature
W1Power Dissipation
Gbps1.25Data Rate
Optical Characteristics:(Ambient Operating Temperature 0°C to +70°C, Vcc =3.3 V)
UnitsMax.Typ.Min.SymbolParameter
Transmitter Section
nm136013101260loCenter Wavelength
nm4--DlSpectral Width(RMS)
dBm-3--9PoAverage Output Power
dB-8ErExtinction Ratio
ps300Tr/TfRise/Fall Time(20%~80%)
UI0.43TjTotal jitter
IEEE 802.3z and ANSI Fibre Channel CompatibleOptical Eye Diagram
Receiver Section
nm16201260loCenter Wavelength
dBm-22RsenReceiver Sensitivity
dBm-3RovReceiver Overload
dB12Return Loss
dBm-36LOSALOS Assert
dBm-23LOSDLOS Dessert
50.5LOS Hysteresis
Electrical Characteristics:(Ambient Operating Temperature 0°C to +70°C, Vcc =3.3 V)
unitMax.Typ.Min.SymbolParameter
Transmitter Section
Ohm11010090ZinInput Differential Impendence
mV2400500VinData Input Swing Differential
VVcc2DisableTX Disable
V0.80Enable
VVcc2AssertTX Fault
V0.80Deassert
Receiver Section
Ohm100ZoutOutput differential impendence
mV2000370VoutData Input Swing Differential
VVcc2AssertRx_LOS
V0.80Deassert
:EEPROM INFORMATION(A0)
DescriptionHEXName of FieldField SizeAddr
(Bytes)
SFP3Identifier10
MOD44Ext. Identifier11
LC7Connector12
Transmitter Code00 00 00 02 12 00 0D 01Transceiver82022-03-10 00:00:00
8B10B1Encoding111
1250M bps0DBR, nominal112
0Reserved113
20km14Length (9um)-km114
64/C8/FFLength (9um)115
0Length (50um)116
0Length (62.5um)117
0Length (copper)118
0Reserved119
WINTOP57 49 4E 54 4F 50 20 20Vendor name1620-35
20 20 20 20 20 20 20 20
0Reserved136
00 00 00Vendor OUI337-39
ASC IIxx xx xx xx xx xx xx xxVendor PN1640-55
xx xx xx xx xx xx xx xx
V1.031 2E 30 20Vendor rev456-59
1310nm05 1EWavelength260-61
0Reserved162
Check sum of byte 0~62XXCC BASE163
LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT00 1AOptions264-65
0.532BR, max166
0.532BR, min167
Unspecified00 00 00 00 00 00 00 00Vendor SN1668-83
00 00 00 00 00 00 00 00
Year, Month, DayXX XX XX 20Vendor date code884-91
0Reserved392-94
Check sum of byte 64~94XXCC_EXT195
Vendor specific16096-255
:Diagnostics
CalibrationUnitAccuracyRangeParameter
InternalºC±30 ~ 70Temperature
InternalV0.10 ~ VCCVoltage
InternalmA±210 ~ 80Bias Current
InternaldBm±2-9 ~ -3Tx Power
InternaldBm±3-28~-3Rx Power
:Pin Description
NOTEDiscriptionNamePins
Transmitter GroundVeeT1
1Transmitter Fault IndicationTx Fault2
2Transmitter DisableTx Disable3
3Module Definition 2MOD DEF24
3Module Definition 1MOD DEF15
3Module Definition 0MOD DEF06
Not ConnectedRate Select7
4Loss of SignalLOS8
Receiver GroundVeeR9
Receiver GroundVeeR10
Receiver GroundVeeR11
5Inv. Received Data OutputRD-12
5IReceived Data OutputRD+13
Receiver GroundVeeR14
Receiver PowerVccR15
Transmitter PowerVccT16
Transmitter GroundVeeT17
6Transmit Data InputTD+18
6Inv. Transmit Data InputTD-19
Transmitter GroundVeeT20