ر

تجهیزات صنعتی شبکه به‌منظور اشتراک‌گذاری اطلاعات و امکانات مابین کنترلرها و تجهیزات به کار می‌رود. تجهیزات صنعتی شبکه یک مسیر یا گذرگاه جهت تبادل دیتا ایجاد می‌کند. این مسیر همانند یک جاده برای عبور اتومبیل‌ها می‌باشد، با این تفاوت که در شبکه صنعتی، دیتا تبادل می‌شود. پروتکل یک شبکه نحوه کد دهی دیتا و چگونگی ارسال و دریافت و سایر موارد مرتبط با آن را مشخص می‌کند. تا قبل از ابداع شبکه‌های صنعتی اطلاعات از سنسورها و عملگرها با سیم‌کشی مستقیم به کنترلر منتقل می‌گردید اما با ابداع تجهیزات صنعتی شبکه و استفاده از آن‌ها این امکان به وجود آمد که سیگنال‌های الکتریکی ابتدا به دیتا تبدیل‌شده و این دیتا توسط این تجهیزات به کنترلر منتقل گردد. تصور کنید، در یک واحد صنعتی، چندین خط تولید وجود دارد و این خطوط نیاز دارند تا اطلاعاتی را بین دیگر کنترلرها ( مثلاً PLCها) و سیستم‌های مانیتورینگ انتقال دهند، طبیعتاً باید برای انتقال این حجم از اطلاعات از شبکه و پروتکل‌های مختلف استفاده کرد.

رفتن به بالا