ر
در حال بارگذاری ...

مقالات فارنتک

سوئیچ صنعتی – 0 تا 100

امروزه سوئیچ صنعتی نقشی حیاتی در صنایع مختلف از جمله انرژی، حفاظت از محیط زیست و حمل و نقل ایفا می کنند. اکنون تقاضا برای سوئیچ های صنعتی نیز در حال افزایش است. سوئیچ شبکه صنعتی چیست؟ در مورد سوییچ های صنعتی چقدر می دانید؟ سوئیچ صنعتی چیست؟ سوییچ [...]

نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی ها سازمان های نفت و گاز و پتروشیمی ها به دنبال نوآوری ، پایداری محیط زیست و بهزیستی مشتری و کارکنان ، راه هایی برای کاهش ریسک عملیاتی ، افزایش بهره وری و اطمینان از ایمنی در محل کار هستند. محافظت از دارایی و برقراری امنیت در [...]

22ام آبان, 1401|

حمل و نقل شهری

امنیت شهری چندین نمایش همزمان از یک رویداد:همواره زمان برای بررسی و همگام سازی تصاویر و فیلم ها  از چندین دوربین، در مکان های مختلف برای ایجاد نمای کلی از یک حادثه طولانی و نیاز ب هصرف انرژی بسیار و دقت بالایی می باشد.راه حل فارنتک:پلت فرم مدیریت ویدئو که [...]

22ام آبان, 1401|

فرودگاه ها و بنادر

فرودگاه ها و بنادر:راه حل های امنیتی هوشمند برای فرودگاه ها و بندرگاه هاامروزه کنترل و ایجاد امنیت از طریق تکنولوژی و هوشمند سازی یکی از مهم ترین اولویت های تصمیم گیرندگان سازمان ها و شرکت ها می باشد خصوصا زمانی که امنیت عمومی در معرض خطر است و بایستی [...]

22ام آبان, 1401|
رفتن به بالا