brandlogo

” فارنتک ” برند تجاری مجموعه بصیر اندیشان بینا تدبیر (بابکو) است که در راستای تحقق و چشم انداز و خط مشی مجموعه بابکو با تکیه بر دانش نیروهای مجرب، نیازمندیهای مشتریان خود را در داخل کشور برطرف میکند.

فارنتک در مجموعه خود با ارائه تجهیزات شبکه و راهکارهای فناوری و اطلاعات که برگرفته از دانش ایرانی و تجربه مجموعه شرکت های بصیر اندیشان در پروژه ها و ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی میباشد، همواره سعی در ارائه محصولات با کیفیت دانش محور بر اساس نیازهای واقعی مشتریان عزیز نموده است و این در حالی است که بعضا تقاضاهای بازار خارج از محصولات موجود در بازار بوده که البته با تلاش گروه تحقیق و توسعه در موارد متعدد این مهم نیز محقق شده است. حال بر آن باوریم مجموعه بصیر اندیشان با همراهی مشتریان خود که همکاران واقعی ما میباشند، خواهیم توانست افقی روشن را برای فارنتک در فردا متصور باشیم.